Trajtimi i ujërave të zeza PUS në fshatin Turçan i Vogël – Gostivar

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Eurovia ndërmori një projekt të ndërtimit të ulët për Komunën e Gostivarit dhe fshatrat përreth. Ndërtimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik. Puna jonë konsiston në gërmime, instalime të sistemit të ri të kanalizimeve dhe asfaltim rrugësh.

Karakteristikat e projekteve

Investitori: Komuna e Gostivarit
Lokacioni: Turçan i Vogël, Gostivar
Sipërfaqja: 2000 m
Vlera e investimit: 12,000,000 MKD