Objekt Rezidencial- BINJAPI DOOEL

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Ne si ekip ndërtuam të gjithë projektin si një projekt me çelësa në dorë dhe ia dorëzuam projektin blerësit të gatshëm për operacion për shpërblimin. EUROVIA është përgjegjëse për të gjitha punët e mëposhtme të ndërtimit dhe instalimit:
• Ndërtim i përafërt
• Materiale ndihmuese
• Ekzekutimi & Mbikëqyrja
• Garancion Shërbimi
• Sistemi i hidroizolimit

Karakteristikat e projektit

Investitori: BINJAPI DOOEL
Lokacioni: rr. Hristo Smirnenski nr.23, Shkup
Sipërfaqja: 3,150 m2
Viti i Përfundimit: 2018
Vlera e investimit: 24,000,000 MKD