Radmila Boshkoska MihajlovskaArkitekte

Radmila iu bashkua Eurovia-s në vitin 2017 si projekt menaxhere. Radmila është një projekt menaxhere e shkëlqyer nga rezultatet me aftësi të dëshmuar për të koordinuar detajet e projektit dhe për të menaxhuar personelin për të kënaqur klientit. Ajo është një projekt menaxhere e detajuar dhe e organizuar me më shumë se 10 vjet përvojë në menaxhimin e projekteve të ndërtimit. Zelli dhe komunikimi efektiv ka rezultuar në respekt nga të gjithë bashkëpunëtorët, pronarët, etj dhe gjithashtu ka rezultuar në marrëdhënie afatgjata dhe përsëritje të biznesit. Ajo ka një histori të dëshmuar për përfundimin e projekteve në kohë dhe brenda buxhetit.