PPP dhe koncesionet

Aktivitetet e partneritetit publik-privat (PPP) të EUROVIA-s kanë shumë aspekte dhe një bazë të përbashkët: ato përmirësojnë jetën e shumë njerëzve. Masat e nevojshme urgjente janë planifikuar në mënyrë të qëndrueshme, të financuara, të ndërtuara me një standard të lartë cilësie dhe të operohen afatgjatë në një mënyrë ekonomikisht të qëndrueshme.

Zgjidhje inteligjente për një jetë më të mirë

Çfarë është PPP?

PPP do të thotë partneritet publik-privat. PPP është një lloj bashkëpunimi ndërmjet klientëve të sektorit publik dhe bizneseve në sektorin privat që veprojnë si kontraktorë.

Qëllimi i tyre është të realizojnë projektet e infrastrukturës në sektorin publik sa më shpejt dhe me një standard të lartë cilësie dhe t’i bëjnë ato të disponueshme për publikun. Në ndërtimin e ndërtesave të sektorit publik, për shembull, projekte të tilla përfshijnë shkolla, bashki, spitale, stacione policie ose ndërtesa kulturore. Në fushën e ndërtimit të rrugëve në distanca të gjata, ato përfshijnë autostrada, ura ose tunele. Modeli i biznesit njihet gjithashtu si P³ ose iniciativa e financave private (PFI).

Siguria: siguria e bashkëpunimit me një ofrues po aq me përvojë dhe inovativ të shërbimeve të ndërtimit

Pamje 360 gradë: duke marrë parasysh interesat e të gjithë pjesëmarrësve të projektit dhe palëve të treta në çështjet mjedisore dhe të projektimit/planifikimit

Zbatim i shpejtë: akses në njohuritë e një prej ofruesve më të mëdhenj ndërkombëtarë të shërbimeve të ndërtimit

Rreziqet e minimizuara: kontratat afatgjata, shpërndarja e ekuilibruar e rreziqeve, planifikimi i besueshëm, transparenca, orientimi ndaj investimeve dhe siguria

Efikasiteti: cilësi e qëndrueshme për projektet; materiale me cilësi të lartë, ekspertizë të jashtëzakonshme inxhinierike, menaxhim profesional të projektit, besueshmëri të orarit dhe menaxhim holistik operacional

Kostot e optimizuara të ciklit jetësor: menaxhimi i integruar i projektit me planifikim afatgjatë që në fillim, përfshirja e investitorëve, kontrolli i vazhdueshëm i kostos