Infrastrukturë Rrugore

Infrastruktura e transportit lidh njerëzit, qytetet dhe vendet. Rrugët, aeroportet dhe stacionet e trenave janë arteriet e botës dhe baza për ndërveprimin global. Kjo është arsyeja pse ne bëjmë çmos për të tejkaluar kërkesat e ardhshme për projektet e sotshme. EUROVIA është një nga kompanitë më me përvojë të Maqedonisë së Veriut në ndërtimin e infrastrukturës rrugore.

Përmes partneritetit të saj me 4-AM shpk – Shqipëri, kompania ka zbatuar me sukses projekte në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve dhe autostradave; ndërtimi, rindërtimi dhe mirëmbajtja e vazhdueshme e infrastrukturës urbane; planifikimin dhe rilevimin e tokës.