Eurovia Energji

 

 

Ne ndërtojmë sisteme solare, hidrocentrale dhe centrale të erës, si dhe infrastruktura të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë në mbarë botën.

Në Eurovia ne jemi krenarë që marrim pjesë në ndërtimin e impianteve të energjisë së rinovueshme sepse e dimë se me zhvillimin e aktivitetit tonë ne ndihmojmë qëndrueshmërinë mjedisore.

Ekipet tona kanë përvojë të gjerë në mbarë botën në ndërtimin e fermave diellore fotovoltaike, fermave me erë, hidrocentraleve dhe infrastrukturës së transmetimit dhe shpërndarjes që kërkohet për të sjellë energji tek klientët. Dhe duke ditur që me punën tonë të përditshme po kontribuojmë pak në përmirësimin e planetit tonë ne motivohemi edhe më shumë.