Të Gjithë Projektet

EMRI I PROJEKTIT DETAJE TEKNIKE INVESTITORI SHËRBIMET STATUSI I PROJEKTIT
1 Shtëpi verore në Mavrovë Dëmtim minimal i pyjeve Moniko DOOEL Projekt me çelësa në duar Në ndërtim e sipër
2 Instalimi i pajisjeve urbane Instalimi i 100 stolave dhe 500 shportave të parkut Komuna e Gostivarit Projekt me çelësa në duar Në ndërtim e sipër
3 Instalimi i paneleve fotovoltaike 10MV - TC Oslomej Gërmime dhe punime tokësore - Punime përgatitore për instalimin e paneleve fotovoltaike për 10 MV Europower Enerji dhe Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Projekt me çelëse në duar Në ndërtim e sipër