Eurovia po ndërton 6 projekte aktive të financuara nga TAV Maqedoni

VLADA na RM . TAV . EUROVIA.1 (2)

Eurovia filloi me zbatimin e 6 projekteve tashmë aktive që paraqesin forcimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në nivel lokal.

Përshkrimi i projekteve aktive:
– Infrastruktura komunale – Komuna e Bogovinës
– Rindërtimi i rrjetit të përhershëm të furnizimit me ujë, kanalizimeve dhe ujërave fekale në vendbanimin Srava, Sauk Cesma 1 dhe 2
– Projekti i furnizimit me ujë në fshatin Lojanë
– Rregullimi i shtratit të lumit Otlja në fshat. Otlja
– Rindërtimi i rrugës lokale Tetovë – Pjesa Selcë nga km 0 + 000 në km 2 + 113.48
– Ndërtimi i shtratit të lumit dhe trotuarit me pajisje urbane, ndriçim dhe shteg për këmbësorë në një gjatësi totale prej 1.6 km – Tetovë

“Këto projekte nuk janë vetëm një numër në portfolion tonë të ndërtimtarisë së ulët, por këto projekte janë dëshmi e gatishmërisë teknike dhe cilësisë së kompanisë sonë” tha Elmedin Ademi, Drejtor Ekzekutiv në Eurovia.
Realizimi i plotë i projekteve është planifikuar deri në vitin 2024.