Станбена просторија – БИНJАПИ ДООЕЛ

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Ние како тим го конструиравме целиот проект како клуч на рака проект и му го предадовме проектот на купувачот подготвен за работа. ЕУРОВИА е одговорна за сите следни градежни и монтажни работи:

  • Груба конструкција
  • Извори на материјали
  • Извршување и надзор
  • Гаранција за услуги
  • Систем за хидроизолација

Карактеристики на проектот

Инвеститор: БИНJАПИ ДООЕЛ
Локација: Св. Христо Смирненски бр.23, Скопје
Површина:3.150 м2
Завршен проект: 2018 година
Вредност на инвестицијата: 24,000,000 МКД