Регулирање на речно корито на Отљанска река во с. Отља

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Со овој проект една од главните активности е уредување на коритото на реката Отљанска во селото Отља, што ќе го реконструира најкритичниот дел од реката што предизвикува големи проблеми кога ќе дојде вода.

Во рамките на имплементацијата, планирано е чистење на коритото, поставување каскадни прагови, wallид на кејот, уредување на дното, изградба на скали и рампи со цел да се создаде пристап до реката и да се намалат негативните последици од поплавите и да се подигне јавната свест кај население преку вклучување на најмладите преку спроведување активности на отворено за садење дрвја и пошумување на речниот слив.

Карактеристики на проектот

Инвеститор: Влада на Република Северна Македонија
Финансиер: ТАВ Македонија ДООЕЛ
Локација: Село Отља, Куманово
Површина:
Вредност на инвестицијата: