Логистички центар – Хилдин Транс ДООЕЛ

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

На површина од зграда од 6500 м2, групацијата Хилдин се наоѓа во Желино, Северна Македонија. Зградата е совршено дизајнирана со најсовремени објекти за влез и излеза на стока. Со модернизмот и дизајнот кој го привлекува вниманието, проектот беше изграден според брањата на клиентот.

Карактеристики на проектот

Инвеститор: Хилдин Транс ДООЕЛ
Локација: Желино, Тетово
Површина: 6,500 м2
Завршен проект: 2016 година
Вредност на инвестицијата: 124,000,000 МКД