Изградба на шеталиште со урбана опрема и пешачка патека и корито на реката-Тетово

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Проектот вклучува изградба на тротоар со опрема како што се: седишта, корпи за отпадоци, осветлување и садење разни дрвја, парк за играчки за деца и корито на реката Пена.

Карактеристики на проектот

Инвеститор: Влада на Република Северна Македонија
Финансиер: ТАВ Македонија ДООЕЛ
Локација: Општина Тетово
Површина:
Вредност на инвестицијата: