ИНФРАСТРУКТУРА

Патната инфраструктура ги поврзува луѓето, градовите и земјите. Патиштата, аеродромите и железничките станици се артерии кои го поврзуваат светот и се основа за глобална интеракција. Токму затоа посветено работиме за реализација на сите проекти.

Еуровиа е една од најискусните компании во Р.Северна Македонија во изградба на патна инфраструктура. Освен во Р. Северна Македонија, Еуровиа има партнерство и со Албанската компанија 4-AM shpk, компанија која успешно реализира проекти во изградба и поправка на патишта и автопати, реконструкција и тековно одржување на урбаната инфраструктура.