ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Водата е најскапоцениот елемент  достапен на земјата, кој претставува главнен систем за поддршка на животот и животната средина. Идентификувани се изворите на вода, а потоа се користат за разни намени и на различни локации. Така, водоводните и дистрибутивните објекти се критична инфраструктура за животната средина. Овие капацитети вклучуваат бунари или структури за водоснабдување, мрежи за пренос, дистрибутивни мрежи и индивидуални сервисни линии. Сопственоста на изворите на вода може да биде контроверзна, без разлика дали изворот е подземна или површинска.

Во сите случаи, ефективноста на трошоците е подеднакво важна како и техничката совршеност. Проектите мора да бидат финансиски изводливи пред да бидат изградени. Еуровиа има искуство во сите аспекти на водоснабдување и канализација, вклучувајќи:

Регулаторни стратегии и преговори
Oткривање и лоцирање на подземни дефекти
Управување со притисок, оценка и дизајн
Моделирање

Списокот на клиенти во Еуровиа го вклучува државниот сектор, како и од комерцијалниот и индустрискиот сектор. Широкиот спектар на искуство на Еуровиа и високото ниво на техничка компетентност се надополнети со нивното разбирање за сложената работа на водоводните и канализационите системи и некои од уникатните предизвици што ги претставува полето.

Еуровиа има соодветен кадар за решавање на комунални конфликти, избегнување на еколошки проблеми и изнаоѓање на најефикасен дизајн за водоснабдување и канализација за своите клиенти.

Лице за контакт

Џенис Реџепи
(Проект менаџер)
Непреченото работење и функционалните процеси се основни за модерната мобилност и економските процеси.

Високото ниво на квалитет и постојаната конзистентност се апсолутни минимални барања за сите наши активности во инженерските проекти. Никогаш не ја губиме од вид индивидуалната природа на овие видови на проекти, бидејќи само така можеме целосно да ги задоволиме желбите на нашите клиенти.

Тел:
+389 44 350 991

Моб:
+389 72 279 269

Е-маил:
info@eurovia.mk

ПРОЕКТИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈА