ЈПП и концесии

Активностите за јавно-приватно партнерство (ЈПП) на ЕУРОВИА имаат многу аспекти и една заедничка основа: тие го подобруваат животот на многу луѓе. Итно неопходните мерки се планираат одржливо, финансирани, изградени со висок стандард за квалитет и долгорочно функционираат на економски исплатлив начин.

Интелигентни решенија за подобар живот>

Што точно е ЈПП? Дефиниција

ЈПП е кратенка за јавно-приватно партнерство. ЈПП е еден вид соработка помеѓу клиентите од јавниот сектор и бизнисите од приватниот сектор кои дејствуваат како изведувачи.

Нивната цел е да ги реализираат инфраструктурните проекти од јавниот сектор што е можно побрзо и со висок стандард на квалитет и да ги направат достапни за јавноста. Во изградбата на згради од јавниот сектор, на пример, таквите проекти се училишта, градски сали, болници, полициски станици или културни згради. Во областа на изградба на патишта на долги релации, тие вклучуваат автопати, мостови или тунели. Деловниот модел е познат и како P³ или иницијатива за приватно финансии (PFI).

СИГУРНОСТ: СИГУРНОСТА ЗА СОРАБОТКА СО ЕДНАКВО ИСКУСЕН И ИНОВАТИВЕН ДАВАТЕЛ НА ГРАДЕЖНИ УСЛУГИ

ПОГЛЕД ОД 360 СТЕПЕНИ: ЗЕМАЈЌИ ГИ ВО ПРЕДВИД ИНТЕРЕСИТЕ НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЕКТОТ И ТРЕТИ ЛИЦИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

БРЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА: ПРИСТАП ДО ЗНАЕЊЕ НА ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ МЕЃУНАРОДНИ ДАВАТЕЛИТЕЛИ НА ГРАДЕЖНИ УСЛУГИ

МИНИМИЗИРАНИ РИЗИЦИ: ДОЛГОРОЧНИ ДОГОВОРИ, БАЛАНСИРАНА РАСПРЕДЕЛБА НА РИЗИЦИТЕ, ЗАВИСНО ПЛАНИРАЊЕ, ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОРИЕНТАЦИЈА КОН ИНВЕСТИЦИИ И БЕЗБЕДНОСТ

ЕФИКАСНОСТ: ТРАЕН КВАЛИТЕТ НА ПРОЕКТИТЕ; ВИСОКОКВАЛИТЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ, ИСКЛУЧЕНА ИНЖЕНЕРСКА ЕКСПЕРТИЗА, ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕНАЏМЕНТ СО ПРОЕКТ, СИГУРНОСТ НА РАСПОРЕД И ХОЛИСТИЧНО ОПЕРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

ОПТИМИЗИРАНИ ТРОШОЦИ ЗА ЖИВОТЕН ЦИКЛУС: ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЕКТ СО ДОЛГОРОЧНО ПЛАНИРАЊЕ ОД ПОЧЕТОК, ВКЛУЧУВАЊЕ НА ИНВЕСТИТОРИ, ТЕКОВНА КОНТРОЛА НА ТРОШОЦИТЕ