Еуровиа Енергија

 

 

Градиме соларни, хидроенергетски и ветерни електрани, како и инфраструктури за пренос и дистрибуција на енергија ширум светот.

Горди сме што учествуваме во изградбата на постројки за обновлива енергија бидејќи знаеме дека со развојот на нашата активност допринесуваме за еколошката одржливост.

Нашите тимови имаат големо искуство во изградба на фотоволтаични соларни парцели, парцели со ветерници, хидроелектрични централи и инфраструктура за пренос и дистрибуција потребна за да се донесе енергија до клиентите. Мотивирани сме бидејќи знаеме дека со нашата секојдневна работа придонесуваме за подобрување на планета.