Сите Проекти

Други Проекти

ИМЕ НА ПРОЕКТ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ ИНВЕСТИТОР УСЛУГИ СТАТУС НА ПРОЕКТОТ
1 Планинарска куќа Минимална штета на шумата Монико ДООЕЛ Проект со клуч на рака Во тек
2 Инсталација на урбана опрема Инсталација на 100 клупи за парк и 500 корпи Општина Гостивар Проект со клуч на рака Во тек
3 Инсталација на фотоволтаични панели 10MV - ТПП Осломеј Ископување и земјени работи - Подготвителни работи за поставување на фотоволтаични панели за 10 MV Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Проект со клуч на рака Во тек