УПРАВЕН ОДБОР

EЛДИН АДЕМИ
Член на Управниот одбор и извршен директор на Еуровиа ДМД

ЏЕНИС РЕЏЕПИ
Член на Управен одбор и Проект менаџер

ПАВЛИНА СИМОСКА – ТОДОРОВСКА
Член на Управниот одбор и Главен финансиски директор

НАДЗОРЕН ОДБОР

ЏЕМАЛЕДИН АДЕМИ
Претседател на надзорен одбор

ФАТОН ИДРИЗИ
Директор за набавки 

НАШИТЕ ЛУЃЕ

АРБЕ АДЕМИ
Внатрешна ревизија

РИНА ФАЗЛИУ
Правни работи и генерален советник

ЕДИТА БЕЈТУЛИ
Бизнис Развој

АЛБА ШАЌИРИ
Веб маркетинг

МИЛЕНА ТИСЕВСКА
Координатор за маркетинг

ЏЕНИСА ЛОКИ
Координатор за тендери

АГОН АДИЛИ
ИТ Администратор

ТАМАРА МАСОВСКА
График Дизајн

ЕРСИМ ЗЕКИРИ
Координатор за набавка

ДРАГИ СОКОЛОВ
Градежен инженер и надзорник на страницата

КОНСТАНТИНОС СЕРВИНИ
Градежен инженер и надзорник на страницата

РАДМИЛА БОШКОСКА МИХАЈЛОВСКА
Проект Менаџер

АРЃЕНТ АЈРЕДИНИ
Градежен инженер и надзорник на страницата

ВАЛОН БЕЏЕТИ
Градежен инженер и надзорник на страницата

БЕСИАНА КУРТИШИ
Главен дизајнер

МЕВЛУДЕ МЕХМЕДИ
Аркитект

НАСЕР ЗЕЌИРИ
Надзорник

МУХАМЕД ИСЛАМИ
Надзорник

АРМЕНД ЌАМИЛИ
Финансиски асистент

НЕШАТ ИСЕНИ
Управител на магацин

БЛЕРИМ ИЛЈАЗИ
Дистрибутер

КУШТРИМ АДЕМИ
Дистрибутер

ЗОРАН ЃОРЃЕВСКИ
Техничар за машини за кафе

АЛБЕРТ ХАНИ
Техничар за машини за кафе

ВИКТОРИЈА ГИНОВСКА
Агент за продажба

БЕСАРТА МАЗЛАМИ
Агент за продажба

ОРЕА МУЛАИМЕРИ
Извршен директор

РЕМИР ЛАКАЈ
Финансиски менаџер

АЛЕКСАНДРА ПУТЕВСКИ
Менаџер за сметководство

ДАНИЕЛ МАКСИМОВСКИ
Операции и логистика

МАЈА ТРАЈКОВСКА
Агент за продажба