ЕЛМЕДИН АДЕМИ

Главен Извршен Директор

Елмедин Адеми е главен извршен директор во групацијата Еуровиа. Елмедин ја изрази својата желба да стане претприемач уште од неговата млада возраст.
Во 2010 година ја основа групацијата Еуровиа, која денес работи во 3 различни земји со повеќе од 6 поврзани компании во различни области.
Неговиот прв деловен потфат беше на неговата 22-годишна возраст, со основањето на една од најголемите и најуспешните компании за надворешно рекламирање денес Screen Media.

Градежната компанија „Еуровиа“ е основен бизнис на групацијата „Еуровиа“. Еуровиа како градежна компанија е основана во 1978 година која Елмедин Адеми ја наследи од негово семејство во 2010 година, со што стана едно од најважните членки на оваа група на компании.
Неговиот претприемачки пат продолжува со основањето на Талента во 2016 година како компанија за развој и истражување на бизнисот. Компанија која денес игра една од главните улоги во процесот на донесување одлуки во врска со развој на нови деловни активности за Еуровиа Групацијата. Групацијата продолжува да расте под раководство на Елмедин Адеми од година во година. Во 2017 година е основана Еуровиа ДМД дистрибутивна компанија за производи HoReCa и FMCG.
Неговото претприемништво достигна тотално поинакво ниво во 2019 година, како година во која групацијата Еуровиа под надзор на Елмедин Адеми, влегува на Албанскиот и Косовскиот пазар, со своите проекти за инвестиции во недвижнини. Исто така, во текот на оваа година Групацијата ја поздравува својата најнова членка – компанија Енерговија која ќе ги отвори вратите за производство и продажба на енергетска енергија преку инвестирање во хидроцентрали.

Во 2020 година за време на пандемијата КОВИД – 19. Појава како резултат на прилагодувањето на Еуровиа кон глобалните цели за одржлив развој и фактот дека бизнисот треба да игра многу важна улога во процесот. Елмедин Адеми ја основаше Фондацијата Еуровиа со единствена цел, наречена Повик за акција – што ќе ги мобилизира напорите за справување со последиците од глобалната пандемиска криза.