Deprecated: Required parameter $stars_color follows optional parameter $saswp_collection_hide_col_rew_img in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/reviews/reviews_service.php on line 1316

Deprecated: Required parameter $stars_color follows optional parameter $saswp_collection_hide_col_rew_img in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/reviews/reviews_service.php on line 1466

Deprecated: Required parameter $stars_color follows optional parameter $saswp_collection_hide_col_rew_img in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-content/plugins/schema-and-structured-data-for-wp/modules/reviews/reviews_service.php on line 1594
Komiteti Drejtues - Eurovia Construction Komiteti Drejtues - Eurovia Construction
 • Muhamed Islami

  Udhëheqës i kantierit
  view profile
 • Xhemaledin Ademi

  Bashkëpronar (Themelues)

  Xhemaledini ka mbi tridhjetë e pesë vjet përvojë në industrinë e ndërtimi dhe ka qenë përgjegjës në  Eurovia që nga viti 1995. Ai ka njohuri të...

  view profile
 • Xhemaledin Ademi

  Founder

  Xhemaledin has over thirty-five years of construction experience and has been a job foreman at Eurovia Construction Company since 1995.

  view profile
 • Џемаледин Адеми

  Ко-сопственик (основач)

  Џемаледин има повеќе од триесет и пет години градежно искуство и е работен надзорник...

  view profile
 • Eldin Ademi

  COO - Chief Operating Officer

  As Chief Operating Officer (COO) Eldin is responsible for leading the long-term revenue growth of Eurovia. He has responsibility to re-engineer the company’s...

  view profile
 • Eldin Ademi

  Drejtor Kryesor Operativ

  Si Drejtor Kryesor Operativ, Eldin është përgjegjës për udhëheqjen e rritjes afatgjatë të të ardhurave të Eurovia. Ai ka përgjegjësinë për të...

  view profile
 • Елдин Адеми

  Главен Оперативен Директор

  Како главен оперативен директор, Елдин е одговорен за водење на долгорочниот раст на...

  view profile
 • Ersim Zekiri

  CFO - Chief Finance Officer

  Ersim is a dedicated team player that comes with 1+ years of construction experience as both Project and Bid Coordinator.

  view profile
 • Ersim Zekiri

  Drejtor Kryesor Financiar

  Ersim është një lojtar i përkushtuar i ekipit që vjen me 2+ vite përvojë pune në industrinë e ndërtimit. Ai i sjell forcë kompanisë duke i bërë...

  view profile
 • Ерсим Зекири

  Главен Директор за Финансии

  Ерсим е посветен тимски играч кој доаѓа со 1+ години искуство во градежната индустрија.Тој...

  view profile
 • Arbe Ademi

  Suport Financiar dhe HR

  Njohuritë e gjera të Arbes për biznesin dhe kontabilitetin janë padyshim një aset i madh për kompaninë tonë, me punën dhe përkushtimin e saj ajo tejkalon...

  view profile
 • Arbe Ademi

  Financial and HR Support

  Arbe has been in the construction industry for a several years now, and has gained so much useful knowledge and experience in doing so.

  view profile
 • Арбе Адеми

  Финансиска поддршка и човечки ресурси

  Огромното познавање на бизнисот и сметководството на Арбе е несомнено голема предност...

  view profile
 • Едита Бејтули

  Директор за Развој на Бизнисот

  Едита има широка мрежа на клиенти, вклучувајќи сопственици, програмери, архитекти, инженери...

  view profile
 • Edita Bejtuli

  Director of Business Development

  Edita Bejtuli - Busines Development She has an extensive network of clients, including owners, developers, architects, engineers, and brokers. Through her...

  view profile
 • Edita Bejtuli

  Drejtor i Zhvillimit të Biznesit

  Edita ka një rrjet të gjerë klientësh, duke përfshirë pronarë, zhvillues, arkitektë, inxhinierë dhe ndërmjetës. Përmes planifikimit të saj të...

  view profile
 • Xhenis Rexhepi

  Drejtor i Departamentit Teknik

  Xhenis menaxhoi me sukses punë të shumta gjatë gjithë kohës së tij në Eurovia, me një rekord të jashtëzakonshëm të përfundimit të punës në kohë...

  view profile
 • Џенис Реџепи

  Раководител на Техничкиот Оддел

  Џенис успешно управуваше со бројни работни места во текот на своето време во Eurovia Casework...

  view profile
 • Xhenis Rexhepi

  Head of Technical Department

  Xhenis successfully managed numerous jobs throughout his time at Eurovia Casework with an exceptional record of on-time job completion and overall client satisfaction....

  view profile
 • Faton Idrizi

  Director of Purchases and Procurement's

  The Purchasing and Procurement Department provides the purchasing service, which is among the most important processes of Eurovia.

  view profile
 • Faton Idrizi

  Drejtor i Prokurimeve

  Departamenti i Prokurimeve ofron shërbimin e blerjeve, i cili është ndër proceset më të rëndësishme të Eurovia-s. Misioni kryesor i këtij departamenti...

  view profile
 • Фатон Идризи

  Директор за Hабавки

  Секторот за набавки и набавки ја обезбедува услугата за купување, која е меѓу најважните...

  view profile
 • Rina Fazliu

  Menaxher Ligjor dhe Administrativ

  Si Shefe e Departamentit Ligjor në Eurovia, Rina është përgjegjëse për menaxhimin e të gjitha çështjeve ligjore që prekin operacionet e përditshme...

  view profile
 • Рина Фазлиу

  Правен и Административен Менаџер

  Како началник на правен оддел во Еуровиа, Рина е одговорна за управување со сите правни...

  view profile
 • Rina Fazliu

  Legal and Administration Manager

  As the Chief of Legal Department at Eurovia, Rina is responsible for the management of all legal issues affecting day-to-day corporate operations and assisting...

  view profile
 • Константинос Сервини

  Градежен Инженер

  Тој е одговорен за организирање на градежните проекти за Еуровиа. Со своето внимание...

  view profile
 • Dragi Sokolov

  Operation Menager and Lead

  He is responsible for organizing the construction projects for Eurovia. With his attention to detail and problem solving skills, he is able to bring projects...

  view profile

Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/adelmk/public_html/adelholding.com/wp-includes/functions.php on line 5279